Posted by admin On Wrzesień - 5 - 2016 Komentowanie nie jest możliwe

Ażeby zostać lekarzem należy skończyć uciążliwe studia lekarskie, odbyć staż w szpitalu czy też przychodni i dopiero wtedy można rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki leczniczej. W Polsce tytuł doktora zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent posiada niemniej jednak tytuł lekarza medycyny, a nie magistra. Prawo egzekwowania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie w wielu przypadkach przeprowadza się usg kolana warszawa. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach specjalnego szkolenia z wybranej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej niż jedną specjalizację, np. neurologię i psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze zawodowcy muszą się bezustannie kształcić, albowiem medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Ważne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek medycznych i udział w konferencjach czy sympozjach lekarskich.
źródło: listmotywacyjny.biz.pl, korczakfestiwal.pl, meskakuchnia.pl.

Podobne teksty:

Comments are closed.